FANUS YUNAN

Fənər.

Pəri sənə qurban, dirili Qurban!

Yolunda fədadı bu baş ilə can!

Bir əlimdə fanus, yanımda Xuban,

Öldüm bu bağçanı gəzə-gəzə mən.

                                                  (“Qurbani”)

FANİ ƏRƏB
FARİQ ƏRƏB