FATALİZM

\[alm. Fatalismus alm; fr. Fatalisme; ing. Fatalism; osm. tr. cebriyel; at. fatalis – tale, qismət\] – anti-dialektik dünyagörüşü konsepsiyası. Hər şeyin alınyazısına əsasən əvvəlcədən təyin olunmuş olduğuna, insanın bu əvvəlcədən müəyyən olunmuş olan alınyazısını dəyişdirə bilməyəcəyinə inanan dünyagörüşü. Bu konsepsiyaya görə aləmdə baş verən bütün proseslər azadlığa, yaradıcılığa imkan verməyən zərurətə tabedir və əzəldən müəyyən edilmişdir.
FAŞİZM
FATALİZM

Значение слова в других словарях