FAUNA

lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

FATMA
FAY

Значение слова в других словарях