Faydalı qazıntı yatağı

sənaye əhəmiyətli təbi mineral xamal yığını. Adətən lay, damar, ştok, yuva formalarında olur. Bax: Yataq.
Etilənmiş benzin
Faydalı qazıntılar