faydalı qazıntılar

Yer qabığının maddi istehsal sahəsində istifadə edilən təbii mineral törəmələri

FAS
fermentləşdirilmiş tütün

Значение слова в других словарях