Faydalı qazıntılar

Yer qabığında madi istehsal sahəsində efektiv istifadə oluna bilən üzvi və qeyri-üzvi mənşəli mineral aqreqatları; bərk, maye və qaz halında olur.
Faydalı qazıntı yatağı
Faydalı qazıntıların geo

Digər lüğətlərdə