FAZA

FAZA I is. [ yun. ] Mərhələ, dövr.

FAZA II is. [ yun. ] tex. Generatorun hər bir sarğı qrupu. Transformatordan kəndə üç faza gəlir.

FAL
FERMA

Значение слова в других словарях