FE

“f” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
FAZÓMETR
FEDERÁL

Digər lüğətlərdə