FEASTER

n 1. ziyafətin / bayramın iştirakçısı / təşkilatçısı; 2. zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən, ağzının dadını bilən; epikürçü (kef və nəşəni hər şeydən üstün tutan adam, kefcil, işrətpərəst)

FEAST
FEASTFUL