FEATHER-BRAIN

n yüngül, dəmdəməki, boş adam

FEATHER
FEATHER-BRAINED