FEATHER-BRAINED

adj sarsaq, səfeh, axmaq, gic, ağılsız; qanmaz, başıboş, yelbeyin

FEATHER-BRAIN
FEATHER-HEAD