FEATHER-WEIGHT

n 1. çox yüngül çəki; 2. çox yüngül adam / əşya; 3. id. yarımyüngül çəki

FEATHER-HEADED
FEATHERED