FEBRICULOSITY

n tib. qızdırma, titrətmə, qızdırmalı vəziyyət, hərarət

FEBRICULOSE
FEBRUARY