FED-UP

adj d.d. bir şeydən cana doymuş / təngə gəlmiş; young generation ~ with sensational novels sensasiyalı romanlardan təngə gəlmiş / bezmiş gənc nəsil

FECUNDATE
FEDERACY