FEDERACY

n 1. ittifaq, birlik, müqavilə; 2. federasiya (birləşmiş olan ayrı-ayrı müstəqil dövlətlərdən ibarət dövlət)

FED-UP
FEDERAL