FEDERASİYA

\[fr.\] сущ. федерация (1. союз, садвал, сад хьунуь; 2. са шумуд кьилди девлетрикай садхьанвай девлет; 3. ччара-ччара обществойрикай ва я тешкилатрикай тир союз).
FEDERALİZM
FEDERATİV

Digər lüğətlərdə