FEEDING

n 1. yedirtmə, qidalandırma; forcible ~ tib. zorla yedirtmə; 2. qida, xörək; 3. otlaq, 4. id. ötürmə (topu)

FEED
FEEDING CENTRE