FELİ DÖNMƏK

Nə etdiyini bilməmək, tərs iş görmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

FELDAR
FƏĞFUR