FENOLOQ

i. phenologist

FENOLOJİ
FENOMEN

Digər lüğətlərdə