FEODÁL

[ lat. ]
1. Feodalizm dövründə hakim sinfin nümayəndəsi; təhkimçi mülkədar.
…Havayı gəlir mənbəyi olan kəndlərini itirmək qorxusu ilə titrəyən feodallar dünyanın hər yerində qara qüvvədir. M.İbrahimov.

2. Feodala, feodalizmə aid olan. Feodal vergi sistemi.
3. Feodalizm prinsiplərinə əsaslanan. Feodal dövləti. Feodal quruluşu.
4. sif. Feodala, feodalizmə xas olan. Feodal münasibətlər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FEODAL FEODAL (iri torpaq sahibi) Feodallar yıxmamış yurd, yıxmamış kənd qoymadı (M.S.Ordubadi); DƏRƏBƏYİ (köhn

Etimologiya

  • FEODAL Latınca “maldar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
FENÓMEN
FEODALİ́ZM

Digər lüğətlərdə