FEODALİZM

FEODALİZM (tar.) [David:] Hərçəndi bəziləri kababı feodalizm dövrünün qalığı adlandırır (H.Abbaszadə); DƏRƏBƏY(İ)LİK (köhn.) Bu dövr Azərbaycanda dərəbəyliyin, feodal dağınıqlığının ləğvi ilə səciyyələnir (M.Arif).

FEODAL
FERMAÇI

Digər lüğətlərdə