FEODALİZM

I. i. feudalism; ~ quruluşunda / dövründə under feudalism

II. s. ~ quruluşu feudalism

FEODAL
FERMA

Digər lüğətlərdə