FÉRMA₂

[ fr. ] xüs. Bir-birilə birləşdirilmiş metal tirlərdən, dirəklərdən ibarət mühəndis qurğusu. Körpünün ferması. Fermanın hissələrini qaynaq etmək.
[Kamil] sütunları göstərən qara nöqtələrin üstündə şəbəkə fermalar, sonra taxta döşəmə, buruq binası və başqa hissələr rəsm etdi. M.Süleymanov.

Omonimlər

  • FERMA FERMA I is. [ fr. ] Kolxoz və sovxozlarda ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat. FERMA II is. [ fr. ] tex. Çatı
FERMA
FERMAÇI

Digər lüğətlərdə