FERMERLİK

is. Təsərrüfatda ferma sistemi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FERMERLİK 1. FERMERLİK, SAHİBKARLIQ, TƏSƏRRÜFAT SAHİBLİYİ 2. FERMERLİK, FERMAÇILIQ (ferma sistemi)
FÉRMER
FESTİVÁL

Digər lüğətlərdə