FESTIVE

adj 1. bayram; təntənəli, təmtəraqlı; bayramsayağı, sevinc, sevincli, şad, şən, şux, xoştəbiət; ~ evening təntənəli / təmtəraqlı gecə; 2. ədəbsiz, qaba, kobud, diliuzun, utanmaz, sırtıq, abırsız, həyasız (məktəb jarqonu)

FESTIVAL
FESTIVELY