FIANCE

n fr. nişanlı, adaxlı (oğlan)

FEWNESS
FIANCEE

Digər lüğətlərdə