FIANCEE

n fr. 1. gəlin; 2. adaxlı / nişanlı qız

FIANCE
FIB