FIBRIN

n fiziol. fibrin (qanın laxtalanmış zülalı)

FIBRILLATION
FIBRINATION

Digər lüğətlərdə