FIBROUS

adj lifli (birləşdirici toxumalardan ibarət olan)

FIBROSIS
FICTILE