FICTILE

adj 1. gildən qayrılmış, saxsı; ~ deity gildən qayrılmış büt; 2. dulusçu (saxsı qab qayıran); ~ art dulusçuluq sənəti

FIBROUS
FICTILITY