FICTILITY

n 1. suvaşqanlıq, qatılıq, yapışqanlıq; 2. dulusçuluq məmulatı

FICTILE
FICTIOMIST