FİDAN

Yenicə yetişən cavan ağac və ya kol.

Badə doludu içməyə,

Gül, fidan, ağac əkməyə,

Vaxtı gəlibdi açmağa,

Gül qırmızı geyinibdi.

               (“Əsli və Kərəm”)

FISIL-FISIL
FİRƏNG

Значение слова в других словарях