FIELD-ENGINE

n traktor, lokomobil (buxarla işləyən və başqa maşınları hərəkətə gətirən motor)

FIELD-BOOK
FIELD-EVENTS