FIELD-HOSPITAL

n 1. səyyar hospital / hərbi xəstəxana, lazaret (hərbi xəstəxana); 2. sanitar maşını

FIELD-HANDBALL
FIERCE