FIFE

fife1

n tütək; kiçik fleyta (nəfəsli musiqi aləti)

fife1

v tütəkdə / fleytada çalmaq

FIERCE
FIFER