FIFTEENTH

adj 1. on beşinci (sıra sayı); He is in his fifteenth O, on beş yaşının içindədir, 2. (the ~) on beşinci (gün, tarix, vaxt); on the ~ of May mayın on beşində

FIFTEEN
FIFTH