FIFTIES

n pl 1. əllidən altmışa qədər; 2. (the ~) əllinci illər (əsrdə); 3. əllidən altmışa qədər yaş; She is in the early / in the late fifties Onun yaşı əlli beşdən artıqdır / azdır

FIFTH
FIG