FIG

fig1

n 1. əncir; əncir ağacı; green ~s təzə əncir; 2. = fig-tree

fig2

v bəzəmək; geyindirmək, geyindirib-keçindirmək

FIFTIES
FIGHT