FILER

n I 1. kağıztikən papka, qeydçi (idarəyə daxil olan və çıxan kağızları dəftərə qeyd edən qulluqçu); 2. kargüzar

n II jarq. cibkəsən, cibgir

FILE
FILING

Digər lüğətlərdə