filmin yayımı

Filmin müxtəlif forma və vasitələrlə yayılması

filmin prodüseri
fiziki çatışmazlıq