FİTNƏ ƏRƏB

1. Qarışıqlıq, ara qarışdırma.

2. Hiylə, tələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Deyirdin zaman gedəcək belə,

Uymuşdun şeytana, fitnəyə, felə,

Hərdən hökm eləyib basırdın gölə,

Koroğlunu tutan dəmlər necoldu?

                                (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

FİRUZƏ FARS
FİTNƏ-FEİL ƏRƏB