fiziki qüvvə

İnsan əzələlərinin gərilməsi nəticəsində yaranan güc vasitəsi ilə mexaniki təsir göstərmək qabiliyyəti

fiziki çatışmazlıq
fiziki şəxs