FLAME-ENGINE

n qazla işləyən motor / mühərrik; qaz motoru / mühərriki

FLAME-COLOUR
FLAME-PROOF