FLAT-FISH

n 1. yastı balıq; 2. zool. kambala; qalxan balığı (gözləri başının bir tərəfində olan yastı balıq)

FLAT-BOTTOMED
FLAT-FOOT