FLAT-FOOT

n 1. yastı ayaq (ayaq nöqsanı); 2. jarq. dənizçi, matros

FLAT-FISH
FLATLY