FLATLY

adv 1. qəti, qəti surətdə; to refuse ~ qəti imtina etmək; 2. darıxdırıcı, cansıxıcı, maraqsız, cansız, ölü halda; 3. yastı, düz, hamar

FLAT-FOOT
FLATTEN