FLATTEN

v 1. yastılatmaq, düz / hamar / yastı etmək, qırışıqları / bürüşükləri düzəltmək / açmaq; hamarlamaq; hamarlayıb düzəltmək; əritmək; 2. yıxmaq; ayağını yerdən üzmək; The hurricane flattened the trees Qasırğa ağacları yıxdı; 3. id. nokaut etmək, nokautla sıradan çıxarmaq / məğlub etmək

FLATLY
FLATTER