FLATTER

v 1. yaltaqlanmaq, yaltaqlıq etmək, üzə gülmək; həddindən artıq tərifləmək; You flatter me! Sən / Siz məni həddindən artıq tərifləyirsən / tərifləyirsiniz; to ~ smb.’s vanity bir kəsin şöhrətini həddən artıq tərifləmək

FLATTEN
FLATTERER