FLAW

n 1. çat, çatlamış yer, yarıq (cavahiratda, şüşədə, farforda); qüsur, çat (metalda); 2. zədə, nöqsan; ayıb; 3. hüq. səhv, xəta, nöqsan (sənəddə və s.)

FLAVOUR
FLAWY