FLEE

v (pp, pt fled) 1. qaçmaq, qaçıb getmək, canını qurtarmaq, xilas olmaq; to ~ the country ölkədən qaçmaq; The enemy fled in disorder Düşmən nizamsız halda qaçdı

FLAWY
FLEET